Pneumokok.sk - logo
13-valentná konjugovaná vakcína poskytuje najširšiu ochranu proti 13 sérotypom,
ktoré spôsobujú závažné pneumokokové ochorenia u detí a seniorov.

Očkovanie detí

Chráňte svoje dieťa
konjugovanou vakcínou
s najširším pokrytím sérotypov

Očkovanie dospelých

Najrizikovejšou skupinou
ohrozenou pneumokokmi
sú ľudia 50+