Pneumokok.sk - logo
Prevenar 13 pomáha chrániť proti tým sérotypom pneumokoka,
ktoré v týchto rokoch najčastejšie ohrozujú ľudí na Slovensku.

Očkovanie detí

Chráňte svoje dieťa
konjugovanou vakcínou
s najširším pokrytím sérotypov

Očkovanie dospelých

Pneumokoky môžu vyvolať
závažné ochorenia
aj u dospelých nad 50 rokov